DOCETAXEL

TUBB4A
TUBB
TUBB4B
TUBB2A
TUBB6
TUBB2B
TUBB1