GOLGA5

ENSG00000066455 - H. sapiens

Pathways

Go term Description
GO:0017137 Rab GTPase binding
GO:0042803 protein homodimerization activity

Drugs

No drugs in record

Diseases

Disease Name
papillary thyroid
Spitzoid tumour

Orthologs

No orthologs in record

Related Interactions

Gene ID A Gene Name A Gene ID B Gene Symbol B Organism Source Score?
ENSG00000058729 RIOK2 ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.921596 View
ENSG00000004700 RECQL ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.918905 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000141968 VAV1 H. sapiens SDL Slorth 0.917854 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000111424 VDR H. sapiens SDL Slorth 0.916403 View
ENSG00000062822 POLD1 ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.91597 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000135018 UBQLN1 H. sapiens SDL Slorth 0.915282 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000174903 RAB1B H. sapiens SSL Slorth 0.915219 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000169047 IRS1 H. sapiens SDL Slorth 0.914719 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000079999 KEAP1 H. sapiens SDL Slorth 0.91239 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000154582 TCEB1 H. sapiens SDL Slorth 0.911929 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000179262 RAD23A H. sapiens SDL Slorth 0.909659 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000072062 PRKACA H. sapiens SDL Slorth 0.90913 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000141480 ARRB2 H. sapiens SDL Slorth 0.907945 View
ENSG00000004487 KDM1A ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SDL Slorth 0.905971 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000115904 SOS1 H. sapiens SDL Slorth 0.905478 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000128245 YWHAH H. sapiens SDL Slorth 0.905276 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000080815 PSEN1 H. sapiens SDL Slorth 0.903415 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000108094 CUL2 H. sapiens SDL Slorth 0.903111 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000164109 MAD2L1 H. sapiens SDL Slorth 0.902794 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000114423 CBLB H. sapiens SDL Slorth 0.902438 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000077312 SNRPA H. sapiens SDL Slorth 0.900096 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000159377 PSMB4 H. sapiens SDL Slorth 0.90009 View
ENSG00000049759 NEDD4L ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SSL Slorth 0.865001 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000176105 YES1 H. sapiens SSL Slorth 0.819278 View
ENSG00000006451 RALA ENSG00000066455 GOLGA5 H. sapiens SSL Slorth 0.794563 View
ENSG00000066455 GOLGA5 ENSG00000138069 RAB1A H. sapiens SSL Slorth 0.750354 View