cul3

SPAC24H6.03 - S. pombe

Pathways

No GO terms in record

Drugs

No drugs in record

Diseases

No diseases in record

Orthologs

No orthologs in record

Related Interactions

Gene ID A Gene Name A Gene ID B Gene Symbol B Organism Source Score?
SPAC24H6.03 cul3 SPBC146.06c fan1 S. pombe SSL BioGRID 1.0 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC215.03c csn1 S. pombe SSL Slorth 0.906075 View
SPAC24H6.03 cul3 SPCC11E10.08 rik1 S. pombe SSL Slorth 0.898856 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC409.05 skp1 S. pombe SSL Slorth 0.897656 View
SPAC23E2.02 lsd2 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.895558 View
SPAC23H4.03c erv25 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.890354 View
SPAC16C9.05 cph1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.882484 View
SPAC24H6.03 cul3 SPAC9G1.02 wis4 S. pombe SSL Slorth 0.863113 View
SPAC22A12.03c csn4 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.853282 View
SPAC1851.04c ric1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.852958 View
SPAC24H6.03 cul3 SPAC3H5.08c SPAC3H5.08c S. pombe SSL Slorth 0.845277 View
SPAC19E9.02 fin1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.842718 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC32F12.01c css1 S. pombe SSL Slorth 0.838083 View
SPAC1F7.05 cdc22 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.836425 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC36B7.08c SPBC36B7.08c S. pombe SSL Slorth 0.836367 View
SPAC1002.03c gls2 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.832806 View
SPAC18B11.04 ncs1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.832253 View
SPAC24H6.03 cul3 SPAC4G9.09c arg11 S. pombe SSL Slorth 0.831304 View
SPAC22E12.04 ccs1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.826162 View
SPAC17A5.02c dbr1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.820126 View
SPAC24H6.03 cul3 SPCP31B10.03c med31 S. pombe SSL Slorth 0.819607 View
SPAC23D3.02 rfc2 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.810021 View
SPAC1527.02 sft2 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.809959 View
SPAC1F5.06 lsh1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.809701 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBP8B7.08c ppm1 S. pombe SSL Slorth 0.808905 View
SPAC23H3.08c bub3 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.808236 View
SPAC22E12.09c krp1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.799541 View
SPAC24H6.03 cul3 SPAC9.05 fml1 S. pombe SSL Slorth 0.792649 View
SPAC1142.06 get3 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.792408 View
SPAC1B3.05 not3 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.790672 View
SPAC1006.07 SPAC1006.07 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.785923 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC947.08c hip4 S. pombe SSL Slorth 0.784037 View
SPAC22F3.03c rdh54 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.782283 View
SPAC24H6.03 cul3 SPCC162.01c SPCC162.01c S. pombe SSL Slorth 0.775841 View
SPAC1071.02 mms19 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.768949 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC14F5.08 med7 S. pombe SSL Slorth 0.768777 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC215.02 bob1 S. pombe SSL Slorth 0.766724 View
SPAC1782.06c phb1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.765424 View
SPAC19D5.06c din1 SPAC24H6.03 cul3 S. pombe SSL Slorth 0.762564 View
SPAC24H6.03 cul3 SPBC3D6.09 dpb4 S. pombe SSL Slorth 0.761904 View